The lineage of Shirotaro no Kon

Published: December xx, 2022

Shirotaru no Kon by Shin'ei Kyan


Shirotaro no Kon (白太郎の棍) by Takeshi Tamaki Sensei


Shirotaru no kon Sho (Motokatsu Inoue lineage) by Maarten van Bloois Sensei


Shirotaru no kon Dai (Motokatsu Inoue lineage) by Maarten van Bloois Sensei


Shirotaru nu Kun by Tetsushi Tamayose Sensei - Ryukyu Kobudo Tesshinkan